Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


НАЧИНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

Кредит за по-евтина топлина 

Решили сте да сложите нова дограма в дома си или да направите изолация на стените и подовете, за да намалите разходите за отопление.

Можете да финансирате това начинание с банков кредит – стандартен или целеви. В момента шест банки предлагат специализирани кредити за енергийна ефективност по програма на Европейския съюз, Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Агенцията за енергийна ефективност (виж таблицата).

Подобрения в дома

Сред тях са покупката и монтажът на дограма, газови котли, отоплителни уреди, печки и котли на дърва или друга биомаса, слънчеви колектори за топла вода, определени системи за отопление и климатизация. Заемите могат да се използват също за изолация на стени, покриви, подове. Конкретните условия по кредита зависят от банката, от която той бъде изтеглен. Един човек може да получи само един кредит по тази програма, както и ремонтът на едно жилище може да се финансира само веднъж по нея. Всеки кредит се ползва само за едно жилище. Кредитополучателят може да не е негов собственик. Кредитите могат да се ползват за еднофамилни и многофамилни жилища, дори останалите собственици да не правят подобрения.

Като ключово предимство в сравнение със стандартните банкови кредити се посочва това, че може да се ползва безвъзмездна финансова помощ. За всеки вид извършени подобрения в дома клиентът може да си върне 20% от похарчените за тях средства от кредита, но не повече от определената максимална сума. Общо за всички подобрения максималната безвъзмездна помощ, която може да получи, е левовата равностойност на 850 евро. Средствата от помощта могат да отидат за намаляване на оставащата главница по кредита, на срока му или да бъдат преведени по сметка на клиента.

Тъй като в едно жилище подобренията по тази програма могат да бъдат направени само веднъж, хората трябва добре да преценят какви да бъдат те. Ползата за тях е по-голяма, ако направят няколко видаподобрения, защото ползват по-голяма безвъзмездна помощ и пестят повече разходи за енергия.

Клиентите, които искат да направят подобрения в дома си, могат да изтеглят и стандартен потребителски кредит, ипотечен кредит или да ползват кредитна карта. Според банкери ипотечният заем за ремонт и подобрения например може да се окаже по-изгоден като лихва в сравнение с този за енергийна ефективност, а и с него не е нужно да се купуват материали и оборудване, които покриват задължителни изисквания

Икономиите

С подобряване на изолацията на жилищните сгради топлинните загуби се намаляват с до 25%. Топлопомпените системи за отопление и климатизация могат да намалят с до 60% сметките за ток на домакинствата, отопляващи се с конвенционални електронагревателни уреди. Слънчева енергийна система може да обезпечи от 50% до 70% от годишно необходимите количества топла вода за едно българско домакинство. Подмяната на котел на 10-15 години с високоефективен кондензационен котел ще доведе до намаляване с около една трета на разходите за отопление.

Седем стъпки по заема за енергийна ефективност

1. Решавате какви подобрения искате да направите в дома си.

2. Избирате фирма, чиито услуги ще ползвате. Закупените и монтирани уреди и материали трябва да покриват определени технически изисквания на програмата.

3. Избирате банка, от която искате да изтеглите кредит. Проверявате какви документи трябва да й представите от избраната фирма.

4. Отивате при фирмата с типова оферта, която можете да си вземете от банката партньор или да си разпечатате от сайта на програмата.

5. Фирмата попълва офертата според планираните от Вас подобрения в сома. Тя трябва да Ви даде и проформа фактура или предварителен договор, ако банката изисква такива.

6. С офертата отивате в банката и кандидатствате за кредит заедно с останалите нужни документи – молба, документ за самоличност, документ за доход и др.

7. След като кредитът бъде отпуснат и подобренията в дома – завършени, подавате искане в банката за безвъзмездна финансова помощ заедно с издадени от фирмата протокол за извършените дейности и фактура за направените разходи. Това трябва да стане до 4 месеца от договарянето на кредита. Исканията за безвъзмездна помощ се проверяват по документи, а 8% от проектите – и на място. Помощта се изплаща за проекти, изпълнени така, както са били одобрени по офертите.